L'escola Taller Ciutat Sostenible de Barcelona Activa està dirigida específicament a la formació i adquisició d'experiència laboral en el sector emergent com és el medi ambient. Els mòduls formatius de l'Escola Taller Ciutat Sostenible són: ecojardiners, agents forestals, tècnics auxiliars de mostreig de contaminació ambiental, instal·ladors d'energies renovables, gestors ambientals del litoral, informadors/educadors ambientals.Aquest és un blog no ofical realitzat pels mateixos i les mateixes alumnes de l'Escola Taller. L'escola taller es realitza de juny 2008-juny 2010.

28 d’abril de 2010

Aportación de colillas en las playas de Barcelona

En el módulo de Gestión ambiental del litoral hemos realizado un muestreo de colillas en las playas de Barcelona durante los meses de verano y otoño del 2009.

Según la cantidad de colillas encontrada en las diferentes parcelas muestreadas hemos identificado las zonas con más aportación de colillas de cada playa.

En estas zonas hacemos la propuesta de colocar ceniceros fijos para reducir la cantidad de colillas en la arena.