L'escola Taller Ciutat Sostenible de Barcelona Activa està dirigida específicament a la formació i adquisició d'experiència laboral en el sector emergent com és el medi ambient. Els mòduls formatius de l'Escola Taller Ciutat Sostenible són: ecojardiners, agents forestals, tècnics auxiliars de mostreig de contaminació ambiental, instal·ladors d'energies renovables, gestors ambientals del litoral, informadors/educadors ambientals.Aquest és un blog no ofical realitzat pels mateixos i les mateixes alumnes de l'Escola Taller. L'escola taller es realitza de juny 2008-juny 2010.

10 d’abril de 2010

INICIACIÓ A L’OCEANOGRAFIA


El dia 4 de març de 2009 varem realitzar una activitat d’Inicació a l’oceanografia a través de l’Escola del Mar de Badalona. Aquesta consistia en utilizar diferents tècniques de mostreig que s’usen a per l’estudi oceanogràfic, tals com l’ampolla Niskin, el CTD (Conductivity, Temperature, Depth) i el Disc de Secchi. També es va recollir mostres de plancton (animal i vegetal) amb unes xarxes especials durant el trajecte amb vaixell, i varem utilizar la draga Van Veen per prendre mostres de sediment del fons marí. A la tarda varem analitzar i interpretar totes les dades al laboratori.

Aquesta sortida es va complementar amb una altra pràctica realitzada al CEAB de Blanes, durant la Jornada de Portes Obertes Nov. 2009, on també varem tenir la oportunitat de poder pràctica una mica més aquestes tècniques .