L'escola Taller Ciutat Sostenible de Barcelona Activa està dirigida específicament a la formació i adquisició d'experiència laboral en el sector emergent com és el medi ambient. Els mòduls formatius de l'Escola Taller Ciutat Sostenible són: ecojardiners, agents forestals, tècnics auxiliars de mostreig de contaminació ambiental, instal·ladors d'energies renovables, gestors ambientals del litoral, informadors/educadors ambientals.Aquest és un blog no ofical realitzat pels mateixos i les mateixes alumnes de l'Escola Taller. L'escola taller es realitza de juny 2008-juny 2010.

19 d’abril de 2010

Miniconcentrador solar


Realizamos un instrumento con el que poder concentrar todos los rayos de sol de una superficie determinada en un punto, asi conseguimos energia en forma de calor. En este caso esta energia la usamos para cocinar alimentos. En energias renovables podemos ver este fenómeno en centrales solares donde se transforma a traves del calor, un fluido en vapor de agua para mover turbinas y producir energia eléctrica o ACS.