L'escola Taller Ciutat Sostenible de Barcelona Activa està dirigida específicament a la formació i adquisició d'experiència laboral en el sector emergent com és el medi ambient. Els mòduls formatius de l'Escola Taller Ciutat Sostenible són: ecojardiners, agents forestals, tècnics auxiliars de mostreig de contaminació ambiental, instal·ladors d'energies renovables, gestors ambientals del litoral, informadors/educadors ambientals.Aquest és un blog no ofical realitzat pels mateixos i les mateixes alumnes de l'Escola Taller. L'escola taller es realitza de juny 2008-juny 2010.

28 d’abril de 2010

Realización de una maqueta de Energia EolicaRealizamos una maqueta de Energía Eólica simulando una pequeña casa con su bombilla conectada al aerogenerador. Éste proporciona electricidad a través de las haspas conectadas al generador. El aerogenerador, al moverse por efecto del viento, genera electricidad que es conducida por el cableado eléctrico hasta cada hogar. (una energía limpia y sana pero que genera un cierto impacto ambiental )