L'escola Taller Ciutat Sostenible de Barcelona Activa està dirigida específicament a la formació i adquisició d'experiència laboral en el sector emergent com és el medi ambient. Els mòduls formatius de l'Escola Taller Ciutat Sostenible són: ecojardiners, agents forestals, tècnics auxiliars de mostreig de contaminació ambiental, instal·ladors d'energies renovables, gestors ambientals del litoral, informadors/educadors ambientals.Aquest és un blog no ofical realitzat pels mateixos i les mateixes alumnes de l'Escola Taller. L'escola taller es realitza de juny 2008-juny 2010.

28 d’abril de 2010

Rondas de inspección en las playas de Barcelona

En el módulo de Gestión ambiental del litoral, hemos hecho rondas de inspección en las playas de Barcelona para ver si los servicios están bien y funcionan y si las playas están limpias. Así, observamos el estado del mobiliario urbano, identificamos las acumulaciones de residuos que podrán ser peligrosos y repasamos el cumplimiento de las normas de las playas.