L'escola Taller Ciutat Sostenible de Barcelona Activa està dirigida específicament a la formació i adquisició d'experiència laboral en el sector emergent com és el medi ambient. Els mòduls formatius de l'Escola Taller Ciutat Sostenible són: ecojardiners, agents forestals, tècnics auxiliars de mostreig de contaminació ambiental, instal·ladors d'energies renovables, gestors ambientals del litoral, informadors/educadors ambientals.Aquest és un blog no ofical realitzat pels mateixos i les mateixes alumnes de l'Escola Taller. L'escola taller es realitza de juny 2008-juny 2010.

19 de maig de 2010

Desbroce del entorno de Can Xirot


Desbroce del entorno de Can Xirot para la reduccion de riesgo de incendio forestal y poda con realze de los arboles de la zona. Este trabajo lo realizamos en colaboracion con el personal de Parcs i Jardins. Mayo del 2009.