L'escola Taller Ciutat Sostenible de Barcelona Activa està dirigida específicament a la formació i adquisició d'experiència laboral en el sector emergent com és el medi ambient. Els mòduls formatius de l'Escola Taller Ciutat Sostenible són: ecojardiners, agents forestals, tècnics auxiliars de mostreig de contaminació ambiental, instal·ladors d'energies renovables, gestors ambientals del litoral, informadors/educadors ambientals.Aquest és un blog no ofical realitzat pels mateixos i les mateixes alumnes de l'Escola Taller. L'escola taller es realitza de juny 2008-juny 2010.

26 de maig de 2010

Fumigació als rosers en el Viver Tres Pins

Durant aquests dos anys d'Escola Taller, els ecojardiners/es hem après a fumigar bàsicament sobre els rosers que tenen Parcs i Jardins.

El producte que utilitzem és totalment ecològic i el preparem nosaltres mateixos.

No cal portar cap mena de màscara ni protecció per treballar amb el fumigador. No hi ha perill.

Aquesta tasca la duem a terme amb la finalitat de prevenir les plagues i malalties que puguin afectar als rosers.
L'aparell que fem servir, que es carrega a l'esquena, consta de vàries parts: la manguera amb un regulador; ruixes. l'anella; dóna pressió perquè surti el líquid i pugui funcionar correctament i una peça que treu aire del recipient.

Un cop finalitzat el servei, procedirem a netejar el bidó amb aigua.

A part d'això, molts dels ecojardiners/es tenim el carnet d'aplicador i manipulador de productes fitosanitaris.