L'escola Taller Ciutat Sostenible de Barcelona Activa està dirigida específicament a la formació i adquisició d'experiència laboral en el sector emergent com és el medi ambient. Els mòduls formatius de l'Escola Taller Ciutat Sostenible són: ecojardiners, agents forestals, tècnics auxiliars de mostreig de contaminació ambiental, instal·ladors d'energies renovables, gestors ambientals del litoral, informadors/educadors ambientals.Aquest és un blog no ofical realitzat pels mateixos i les mateixes alumnes de l'Escola Taller. L'escola taller es realitza de juny 2008-juny 2010.

19 de maig de 2010

Trabajos de prevención de incendios forestal en el distrito de Horta

Se han realizado una serie de franjas de protección de incendios forestales ya que era la época que había maximo riesgo de incendios.

Se han desbrozado sobre todo, herbaceas y de esta manera sea evitado grandes acumulaciones de materia vegetal.

Las zonas donde se han realizado estas tareas son la plaza de la Clota, y los taludes del parc del Guinardó de la calle Garriga y Roca. Estos trabajos se han realizado en el mes de julio de 2009.

Estos trabajos están publicados en la revista de Parcs i Jardins de agosto de 2009, número 125: http://w3.bcn.cat/fitxers/parcs/bverda125.056.pdf