L'escola Taller Ciutat Sostenible de Barcelona Activa està dirigida específicament a la formació i adquisició d'experiència laboral en el sector emergent com és el medi ambient. Els mòduls formatius de l'Escola Taller Ciutat Sostenible són: ecojardiners, agents forestals, tècnics auxiliars de mostreig de contaminació ambiental, instal·ladors d'energies renovables, gestors ambientals del litoral, informadors/educadors ambientals.Aquest és un blog no ofical realitzat pels mateixos i les mateixes alumnes de l'Escola Taller. L'escola taller es realitza de juny 2008-juny 2010.

8 de juny de 2010

Portals amb models i plantilles de Cv

Els portals amb models i plantilles de Cv són:

Generalitat de Catalunya que disposa d'una secció relacionada amb el mercat de treball. Podem trobar:
-Ofertes laborals.
-Temes de formació ocupacional.
-Seguretat i salut laboral.
-Gremis professionals.

Portal Universia destinat a joves que inicien el món laboral: S'hi troben:
-Ofertes laborals.
-Informació i consells per a la primera feina.

Borsa de treball que envia ofertes de feina al correu electrònic propi de forma gratuïta.

Servei de re col.locació (Outplacement) i gestió del canvi orientat. Ofereix:
-Programes d'integració en els circuits del mercat laboral.

Enllaç amb exemples de Currículum Vitae de la Unió Europea.

Ofereix pautes de com redactar un curriculum vitae.

Disposa d'informació sobre models, formats, tipus i plantilles de Currículum vitae.

Assessora sobre tots els passos a seguir per a la correcta redacció de Currículum Vitae.