L'escola Taller Ciutat Sostenible de Barcelona Activa està dirigida específicament a la formació i adquisició d'experiència laboral en el sector emergent com és el medi ambient. Els mòduls formatius de l'Escola Taller Ciutat Sostenible són: ecojardiners, agents forestals, tècnics auxiliars de mostreig de contaminació ambiental, instal·ladors d'energies renovables, gestors ambientals del litoral, informadors/educadors ambientals.Aquest és un blog no ofical realitzat pels mateixos i les mateixes alumnes de l'Escola Taller. L'escola taller es realitza de juny 2008-juny 2010.

28 d’abril de 2010

Censo de las instalaciones solares térmicas del ayuntamiento de barcelona
Realización de comprobaciones de funcionamiento y normativa, a petición de la Agencia de Energia de Barcelona, de 59 instalaciones solares térmicas del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. Realización de las fichas donde señalaban posibles irregularidades de cada instalación en el montaje o el funcionamiento de las mismas, ateniéndonos al reglamento vigente.