L'escola Taller Ciutat Sostenible de Barcelona Activa està dirigida específicament a la formació i adquisició d'experiència laboral en el sector emergent com és el medi ambient. Els mòduls formatius de l'Escola Taller Ciutat Sostenible són: ecojardiners, agents forestals, tècnics auxiliars de mostreig de contaminació ambiental, instal·ladors d'energies renovables, gestors ambientals del litoral, informadors/educadors ambientals.Aquest és un blog no ofical realitzat pels mateixos i les mateixes alumnes de l'Escola Taller. L'escola taller es realitza de juny 2008-juny 2010.

28 d’abril de 2010

Dinámica de sedimentos en las playas de Barcelona


En el modulo de Gestión Ambiental del Litoral hemos estudiado la dinámica de sedimentos en las playas de Barcelona.

Esta tarea la hemos hecho para analizar la aportación y pérdida de arena que tiene la costa de Barcelona mes a mes.

En el caso de la playa de la Mar Bella, que es la primera en la que construyeron un dique sumergido durante el verano de 2009, la estuvimos analizando con más detenimiento para ver si el dique evitaba la pérdida de arena de cada año. Hemos visto que la pérdida de arena se ha producido igualmente a causa de los temporales de diciembre de 2009.