L'escola Taller Ciutat Sostenible de Barcelona Activa està dirigida específicament a la formació i adquisició d'experiència laboral en el sector emergent com és el medi ambient. Els mòduls formatius de l'Escola Taller Ciutat Sostenible són: ecojardiners, agents forestals, tècnics auxiliars de mostreig de contaminació ambiental, instal·ladors d'energies renovables, gestors ambientals del litoral, informadors/educadors ambientals.Aquest és un blog no ofical realitzat pels mateixos i les mateixes alumnes de l'Escola Taller. L'escola taller es realitza de juny 2008-juny 2010.

20 d’abril de 2010

El Cens de l'arbrat de les escoles de l'Agenda 21


Des del març fins a setembre de l'any 2009, vam fer un cens d'arbres a totes les escoles de l'Agenda 21 de Barcelona que ho van demanar.
El primer que es va fer va ser elaborar unes fitxes de tots el arbres que podiem trobar a les escoles. Un cop fet es visitava cada escola i es feien diferents feines: el croquis del pati de l'escola, la identificació de cada arbre i la mesura del diàmetre del tronc, a més de prendre fotos dels arbres i agafar mostres de les fulles per completar les fitxes.


Quant es van acabar les visites a les escoles, es va elaborar un fitxer amb tots els arbres identificats, amb les seves fitxes i les seves fotos respectivament, i tot això es va presentar a l'Agenda 21 i ells a les diferents escoles que hi van participar.