L'escola Taller Ciutat Sostenible de Barcelona Activa està dirigida específicament a la formació i adquisició d'experiència laboral en el sector emergent com és el medi ambient. Els mòduls formatius de l'Escola Taller Ciutat Sostenible són: ecojardiners, agents forestals, tècnics auxiliars de mostreig de contaminació ambiental, instal·ladors d'energies renovables, gestors ambientals del litoral, informadors/educadors ambientals.Aquest és un blog no ofical realitzat pels mateixos i les mateixes alumnes de l'Escola Taller. L'escola taller es realitza de juny 2008-juny 2010.

19 d’abril de 2010

Maqueta de una instalación solar térmica

La finalidad de esta practica es: realizar esta maqueta para entender el funcionamiento de una instalacion solar térmica.
Entender también el funcionamiento de sus elementos, y el por que vienen instalados en un determinado punto de la instalación. La contrucción de la maqueta viene realizada con materiales simples como: carton, papel, papel de aluminio y otros.