L'escola Taller Ciutat Sostenible de Barcelona Activa està dirigida específicament a la formació i adquisició d'experiència laboral en el sector emergent com és el medi ambient. Els mòduls formatius de l'Escola Taller Ciutat Sostenible són: ecojardiners, agents forestals, tècnics auxiliars de mostreig de contaminació ambiental, instal·ladors d'energies renovables, gestors ambientals del litoral, informadors/educadors ambientals.Aquest és un blog no ofical realitzat pels mateixos i les mateixes alumnes de l'Escola Taller. L'escola taller es realitza de juny 2008-juny 2010.

19 d’abril de 2010

Montaje de una placa solar térmica termosifónica


Fabricación de un captador solar casero con materiales corrientes, con serpentin de cobre y conexión con el acumulador con manguera transparente para ver el proceso termosifónico. La finalidad de esta práctica es comprender el sistema termosifónico asociado a la energia solar térmica y sobretodo su funcionamiento.