L'escola Taller Ciutat Sostenible de Barcelona Activa està dirigida específicament a la formació i adquisició d'experiència laboral en el sector emergent com és el medi ambient. Els mòduls formatius de l'Escola Taller Ciutat Sostenible són: ecojardiners, agents forestals, tècnics auxiliars de mostreig de contaminació ambiental, instal·ladors d'energies renovables, gestors ambientals del litoral, informadors/educadors ambientals.Aquest és un blog no ofical realitzat pels mateixos i les mateixes alumnes de l'Escola Taller. L'escola taller es realitza de juny 2008-juny 2010.

8 d’abril de 2010

Muestreo de fuentes públicas del districto de Sant Martí

Durante los meses de Marzo y Abril de 2010 se realizó el muestreo de las fuentes públicas de Barcelona con la finalidad de conocer el caudal del agua vertido.
El trabajo se realiza con la ayuda de un recipiente de 1 litro que se llenará de agua y se calculará el tiempo(s) con un cronómetro y después se calcula:


Fórmula del caudal (l/s): Q= volumen(l)/tiempo(s).


También se toman los siguientes parámetros:

- Turbidez/Color
- pH
- Temperatura (ºC)