L'escola Taller Ciutat Sostenible de Barcelona Activa està dirigida específicament a la formació i adquisició d'experiència laboral en el sector emergent com és el medi ambient. Els mòduls formatius de l'Escola Taller Ciutat Sostenible són: ecojardiners, agents forestals, tècnics auxiliars de mostreig de contaminació ambiental, instal·ladors d'energies renovables, gestors ambientals del litoral, informadors/educadors ambientals.Aquest és un blog no ofical realitzat pels mateixos i les mateixes alumnes de l'Escola Taller. L'escola taller es realitza de juny 2008-juny 2010.

8 d’abril de 2010

Muestreo de fuentes y duchas del litoral de Barcelona


El grupo de muestreo durante el periodo de Abril-Julio 2009, estuvo muestreando todas las fuentes y duchas del litoral de Barcelona(desde la playa de Sant Sebastià-Fòrum). El objetivo es saber la calidad del agua que utilizaran los usuarios. Para realizar el trabajo se tomaran los siguientes parámetros:- pH
- Dureza(mg/l)
- Conductividad(mS/cm)
- Turbidez
- Temperatura.(ºC)