L'escola Taller Ciutat Sostenible de Barcelona Activa està dirigida específicament a la formació i adquisició d'experiència laboral en el sector emergent com és el medi ambient. Els mòduls formatius de l'Escola Taller Ciutat Sostenible són: ecojardiners, agents forestals, tècnics auxiliars de mostreig de contaminació ambiental, instal·ladors d'energies renovables, gestors ambientals del litoral, informadors/educadors ambientals.Aquest és un blog no ofical realitzat pels mateixos i les mateixes alumnes de l'Escola Taller. L'escola taller es realitza de juny 2008-juny 2010.

8 de juny de 2010

BIODIVERSIDAD URBANA DE BARCELONAEL grupo de muestreo y la organizacion Galanthus trabajaremos juntos en el Palacio Pedralbes en tareas de limpieza de los estanques y la extraccion de las especies que habitan en ella, seguidamente se identificaran y se contaran el numero de especies.
Una vez acabado se devolveran a los animales a sus corresponientes estanques.