L'escola Taller Ciutat Sostenible de Barcelona Activa està dirigida específicament a la formació i adquisició d'experiència laboral en el sector emergent com és el medi ambient. Els mòduls formatius de l'Escola Taller Ciutat Sostenible són: ecojardiners, agents forestals, tècnics auxiliars de mostreig de contaminació ambiental, instal·ladors d'energies renovables, gestors ambientals del litoral, informadors/educadors ambientals.Aquest és un blog no ofical realitzat pels mateixos i les mateixes alumnes de l'Escola Taller. L'escola taller es realitza de juny 2008-juny 2010.

1 de juny de 2010

ECOAUDITORIES A EQUIPAMENTS


El mòdul de educadors ambientals per encàrrec de l’ajuntament de Barcelona vam realitzar auditories a diferents equipaments de la ciutat com:

Oficines, biblioteques, ludoteques, casals d’avis, centres cívics.

Es va elaborar un qüestionari amb diversos temes (aigua, energia, residus, activitats que realitza el centre, material d’oficina i mobilitat) que de cadascun vam desenvolupar diferents tasques com:

Aigua.- mesuràvem el cabal de les aixetes dels lavabos, si tenien airejadors o mètodes de reducció de consum etc..

Energia.- veure quins tipus d’il·luminació com: fluorescents, bombetes de baix consum, al·lògenes etc.. i stand-by.

Residus.- vèiem si feien recollida selectiva, si separaven residus, si disposaven de contenidors per la separació de cada fracció..

Activitats.- teatre, exposicions, gastronomia, jocs per nens, tallers de idiomes, concerts, entre altres..

Mobilitat.- bus, metro, bicing, a peu...”facilitat de desplaçament per arribar al lloc”

Material.- reutilització i si es podien aprofitar, utilització de paper: reciclat, ecològic, reutilitzable etc..

De tot allò mencionat fèiem un estudi de totes les tasques per determinar si l’equipament complia amb unes normes ambientals (estalvi d’energia i aigua, separació de residus, si es reutilitzava el material d’oficina etc..) juntament amb els companys del mòdul de mostreig que s’encarregaven de fer diversos experiments dins dels equipaments.