L'escola Taller Ciutat Sostenible de Barcelona Activa està dirigida específicament a la formació i adquisició d'experiència laboral en el sector emergent com és el medi ambient. Els mòduls formatius de l'Escola Taller Ciutat Sostenible són: ecojardiners, agents forestals, tècnics auxiliars de mostreig de contaminació ambiental, instal·ladors d'energies renovables, gestors ambientals del litoral, informadors/educadors ambientals.Aquest és un blog no ofical realitzat pels mateixos i les mateixes alumnes de l'Escola Taller. L'escola taller es realitza de juny 2008-juny 2010.

8 de juny de 2010

FORMACIÓ

Formació i orientació acadèmica:

educaweb: Portal de serveis d´orientació acadèmica i professional, consultoria educativa, continguts educatius i cercador d´ocupacions.
emagister: Recursos formatius.
fundaciontripartita: S´encarrega d´impulsar i coordinar l´execució de les polítiques públiques en materia de formació, en l´àmbit laboral.
gencat: Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
gencat2: Departament de treball de la Generalitat. Ocupacional i reciclatge.
eicascantic: Pàgina de l´espai d´inclusió i la participació activa de totes les persones i col-lectius en els diferents àmbits de la vida.
acambiode: Directoris d´empreses professionals.
gencat3: Diue.formació universitària de la Generalitat de Catalunya.