L'escola Taller Ciutat Sostenible de Barcelona Activa està dirigida específicament a la formació i adquisició d'experiència laboral en el sector emergent com és el medi ambient. Els mòduls formatius de l'Escola Taller Ciutat Sostenible són: ecojardiners, agents forestals, tècnics auxiliars de mostreig de contaminació ambiental, instal·ladors d'energies renovables, gestors ambientals del litoral, informadors/educadors ambientals.Aquest és un blog no ofical realitzat pels mateixos i les mateixes alumnes de l'Escola Taller. L'escola taller es realitza de juny 2008-juny 2010.

9 de juny de 2010

Empreses de recursos humans

markswinners: Empresa de recursos humans d´Espanya que s'especialitza en recerques de personal amb perfils específics.
yer:Empresa de recursos humans d`Espanya que s'espacialitza en recerques de personal permanent i interi.