L'escola Taller Ciutat Sostenible de Barcelona Activa està dirigida específicament a la formació i adquisició d'experiència laboral en el sector emergent com és el medi ambient. Els mòduls formatius de l'Escola Taller Ciutat Sostenible són: ecojardiners, agents forestals, tècnics auxiliars de mostreig de contaminació ambiental, instal·ladors d'energies renovables, gestors ambientals del litoral, informadors/educadors ambientals.Aquest és un blog no ofical realitzat pels mateixos i les mateixes alumnes de l'Escola Taller. L'escola taller es realitza de juny 2008-juny 2010.

8 d’abril de 2010

Ecoauditoria als edificis dels Districtes de Sant Martí i Gràcia

En diversos edificis de l'Ajuntament de Barcelona dels districtes de Sant Martí i Gràcia durant els mesos de Desembre, Gener i Febrer de 2009-2010 es va fer un estudi sobre les condicions ambientals de les zones de treball.
Els paràmetres que es van analizar van ser : temperatura (ºC), humitat relativa (%) , nivell d'il·luminació (Lux) i de pressió sonora (dBA) . Així com el tipus d'il.luminació, natural o artificial, i en aquest cas quin tipus de bombetes s'utilizaven (compactes, halògenes, fluorescents o incandescents).
També van participar el módul dels educadors ambientals per revisar l'estat de cada equipament pel que fa referència a usos de l'energia, aigua i materials.