L'escola Taller Ciutat Sostenible de Barcelona Activa està dirigida específicament a la formació i adquisició d'experiència laboral en el sector emergent com és el medi ambient. Els mòduls formatius de l'Escola Taller Ciutat Sostenible són: ecojardiners, agents forestals, tècnics auxiliars de mostreig de contaminació ambiental, instal·ladors d'energies renovables, gestors ambientals del litoral, informadors/educadors ambientals.Aquest és un blog no ofical realitzat pels mateixos i les mateixes alumnes de l'Escola Taller. L'escola taller es realitza de juny 2008-juny 2010.

8 d’abril de 2010

Formación de inspección a industrias
El 22 de marzo de 2010 recibimos formación, por parte de la Entitat del Medi Ambient (EMA), de todo el proceso que se sigue para la realización de una inspección de las aguas que salen del proceso industrial hacía la alcantarilla. También nos mostraron el laboratorio donde se analizan las muestras tomadas, ubicado en la EDAR de Gavà.